Klor Tabs

295.00 kr

Spa Klor Tabs 20g används för långtidsdesinfektion av vattnet.

Dessa långsamlösliga tabletter av stabiliserat klor (Tri-klor) passar utmärkt ifall spabadet inte används särskilt frekvent längre. Spa Klor Tabs ska med fördel användas i en flottör så att utsöndring kan regleras noggrant, då annars tabletter riskerar att smälta i okontrollerad takt, vilket i sin tur kan leda till onödigt höga klorvärden.

Dosering
För långtidsdesinfektion: Tillsätt 1-5 klortabletter i en dosseringsflotör, justera öppningen på flottören så att det kommer in tillräckligt med vatten, för att frigöra tillräckligt med klor, för att uppnå de önskade värderna. Håll sedan koll de kommande dygnen att utsöndringen av klor från flottören är tillräckligt/inte för hög, och justera spjällen på flottören efter behov.

Doseringsflottören fylls på med nya tabletter vid behov. Ta alltid ur flottören från spabadet vid bad. Utöver långtidsdesinfektionen skall det göras en chockbehandling med Spa Klor eller Spa Shock regelbundet, minst varannan vecka.

Se också Spa Brom Tabs för ett mildare men lika smidigt alternativ som Spa Klor Tabs.

Användning
Tillsätt Spa Klor Tabs i en dosseringsflotör eller i angivet fack i ditt spabad. Blanda aldrig denna kemikalie torrt med andra kemikalier! Transpotera och lagra produkten utom räckhåll för barn, stående och originalförpackningen, kallt och mörkt.

Kategori: