Spakem INFO

Spabaden är utrustade med ozon eller ozon/uvlampa, men det behövs även spakemikalier i vattnet. Tänk på att endast använda produkter som är avsedda för spabad.

 

Hygieniskt spabadsvatten: Bada säkert. Bada skönt:
Små smutspartiklar, mikroorganismer och bakterier förs med ner i spabadet av de som badar och från omgivningen runt badet. För att motverka att bakterier förökar sig måste man desinficera spabadsvattnet på ett varaktigt vis och ta död på mikroorganismer. Desinfektionen görs med olika metoder som är baserade på klor, aktivt syre eller brom. Desinfektion baserad på klor Idealiskt klor-värde: 1,0 – 3,0 mg/l (ppm). Vid en desinfektion med klor bör klorhalten alltid ligga inom området 1,0 – 3,0 mg/l (ppm).
Här används DELPHIN Spa Klor* eller DELPHIN SPA Quick Tabs 20g*. DELPHIN Spa Klor Tabs 20g* är perfekt för spabadet som inte är i bruk regelbundet (bevarar en viss desinfektion en längre tid i spabadet). Vid nypåfyllning eller vattenbyte genomförs alltid en chockklorering. Likaså genomförs en chockklorering om vattnet blir grumligt, färgat, skummar eller luktar. Chockklorering betyder att man tillför en högre klordosering. På det viset får man en mer genomgripande rengöring.

 

Användning av Klor Salt och Brom Salt i Samband med respektive generator:
På senare år har det blivit mer och mer populärt att ha en klorinator eller en brominator monterad i spabadet. Denna utrustning genererar fritt klor eller fritt brom i ditt spabadsvatten. För att kunna göra det behöver det vara en viss koncentration av Klor Salt eller Brom Salt i vattnet som med hjälp av generatorn omvandlas till klor- eller bromjoner. De genererade klor- eller bromjonerna desinficerar spabadsvattnet. Saltanläggningen kan styras på två olika sätt. Antingen via en automatisk doseringsstation eller manuellt via en brytare på själva saltanläggningen. I bägge fallen måste man fortfarande mäta och justera klor respektive bromvärdet i vattnet. Som tidigare beskrivits är det också viktigt att pH-värdet är korrekt, eftersom ett fel pH-värde gör att klormedlet inte fungerar som de ska. Klorvärdet ska ligga mellan 1-3 mg/l medan bromvärdet ska ligga på 2-3 mg/l.

pH-värdet måste vara rätt:

pH-värdet Rätt pH-värde är grundläggande för en bra vattenkvalité. Därför är det absolut nödvändigt att ställa in pH-värdet så att det ligger inom idealområdet 7,0 – 7,4. pH-värdet påverkar samtliga vattenvärden.

 

HJÄLP?
Vet du inte vilka kemprodukter du behöver / vill ha?
Sköt ditt spabad smidigt men ordentligt på samma gång via vårat tips:
Quick Tabs, PH + & -, Oxi booster & Alkanity up

Använd dessa kemprodukter enligt anvisning till att börja med, så håller sig ditt spabad fräscht och fint!

Kategori: