Telefon

070-5860685

E-post

info@bagucci.se

Telefontider

Mån - Fre 8:00 - 16:00

VAD SKA JAG TÄNKA PÅ INNAN LEVERANS? 

Spabadet ska stå på ett stabilt och jämt underlag. Prata med en fackman om du är osäker på om ditt trädäck håller eller hur djup en grusbädd på en gräsmatta bör vara för att det inte ska bli sättningar. Alla elektriska installationer skall utföras av behörig elektriker. Elanslutningen är 3-fas 16 ampere. (På Dalarö 3-fas 20 amp) Om spabadet ska byggas in i ett trädäck eller liknande, tänk på att göra det tillgängligt för service. Det är nödvändigt att kunna ta bort samtliga paneler och kunna arbeta runt om hela karet.
Badet fylls med vattenslang, det går ca 1600-1900 L vatten beroende på spabadsmodell.

 

HUR FÅR JAG SPABADET PÅ PLATS? 

Då spabadet tomt väger ca 420 kg rekommenderar vi att ni bokar en kranbil som kan lyfta ert bad på plats.

 

HUR MYCKET VATTEN SKA DET VARA I SPABADET? 

Badet fylls upp med vatten så vattenlinjen går ca två centimeter ovanför vattennivåbelysningen.

 

HUR VARMT SKA BADVATTNET VARA? 

Vi rekommenderar en badtemperatur på 36-38 grader. Bada aldrig om vattnet är över 40 grader.

 

KRÄVS DET KEMIKALIER FÖR ATT HÅLLA BADVATTNET RENT? 

Även om badet är utrustat med cirkulationspump, partikelfilter och UV-C lampa/ozonator så krävs det kemikalier exempelvis klor, brom eller aktivt syre för att badvattnet ska hålla sig rent och fräscht. Dosering och användning av dessa varierar, läs på respektive produkt hur just din produkt ska användas. Kemikalier ska tillsättas även när vattnet nyligen bytts ut eller då badet blivit fyllt för första gången.

Med spabadsräknaren säkerställer du enkelt att vattnet i ditt spabad är klart och rent. Kalkylatorn utgår från den spabadsdata du mäter upp, och beräknar hur mycket du ska tillsätta av varje kemprodukt. Det perfekta hjälpmedlet för dig som är i uppstartsfasen av ditt nya spabad, eller ska göra vattenbyte.

 

HUR UNDERHÅLLER JAG MITT SPABAD? 

Det är viktigt att kontrollera att vattnet har rätt pH-värde och klorhalt med jämna mellanrum för bästa badkomfort men även för att badets ingående komponenter tar skada av för lågt pH. För bästa vattenkvalitet följ instruktioner angående de rengöringskemikalier du använder. Använd milt låglöddrande rengöringsmedel för att hålla rent ytan. Använd inte medel som innehåller slipmedel. Kuddarna tas loss och tvättas med vatten. Om spabadet inte ska användas under en längre tid plocka då ur kuddarna för att förlänga livslängden på dessa. Ytterpanelen tvättas av med vatten och fuktig trasa. Använd inte högtryckstvätt på panelen då vatten kan tränga igenom och skada elektroniken.

 

HUR OFTA SKA FILTER BYTAS? 

Filterkorgarna ska rensas regelbundet, där fastnar större partiklar exempelvis löv, insekter och hår. Filter tas ur och sköljs rena med vatten en gång i veckan. Använd inte spabadet utan filter. Var 4-6 månad ska dessa bytas ut mot nya.

 

RENING MED HJÄLP AV OZONGENERATOR 

Ozon renar vattnet genom att omvandla syre som effektivt håller ner tillväxten av bakterier och mögelsvamp vilket kan finnas i vattnet. När ozonet sedan lämnar badvattnet omvandlas det till vanligt syre igen, vilket innebär att det inte efterlämnar några biprodukter i vattnet. Vår ozongenerator är anpassad efter badets storlek och vattenmängd, och är ofarligt att bada i, påverkar inte pH halten i badet så som traditionella kemikalier och gör att användningen av klor eller andra kemikalier kan minskas.

 

RENING MED HJÄLP AV UV-C LAMPA 

UV-C lampan renar vattnet mycket effektivt. Denna lampa är speciellt framtagen för spabad och har upp till 50% mer UV-C effekt än andra UV-C lampor. Lampan ger ett rent, friskt och klart vatten på ett miljömässigt och luktfritt sätt. UV-C lampan håller även tillväxten av mögel, alger, bakterier och virus under kontroll och kan reducera användningen av klor och andra kemikalier med upp till 80%. Detta innebär alltså även en klart reducerad driftskostnad av ditt spa.

 

HUR MYCKET EL DRAR ETT SPABAD? 

Vi har gjort ett energiförbrukningstest hos SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Resultatet visar en snittförbrukning på 260 kWh/månad. Vid leverans är cirkulationspumpen inställd att gå 6 timmar 2 gånger per dygn. Vi rekommenderar denna inställning då energiförbrukningen blir lägre, livslängden på ozonatorn förlängs och pga att cirkulationspumpen är så kraftig räcker denna filtrering av vattnet. Önskar ni ställa om pumpen till 24-timmars cirkulation kontakta Viskan Spa för information om hur inställningen görs.

 

KAN JAG TÖMMA UR VATTNET OCH STÄNGA AV BADET? 

Vi rekommenderar att spabadet alltid är fyllt med vatten och inkopplat. Det är svårt att tömma badet på allt vatten och vid kallare temperaturer riskerar bl a pumpar och jets frysa sönder om det ligger vatten kvar i systemet. Vid varmare temperaturer finns risk för alg- och mögelbildning då det inte blir någon cirkulation eller kemikalier i vattnet.

 

HUR OFTA SKA VATTNET BYTAS? 

Vattnet i spabadet ska bytas 3-6 gånger per år beroende på hur mycket badet används och vattenkvalitet. Innan vattnet töms ska elen till badet stängas av. För snabb och enkel tömning rekommenderar vi en dränkbar pump. Medan vattnet pumpas ur skölj med vattenslang i jets och utsug. Filterkorgar, insug och ozonjets ska rensas regelbundet.

 

VAD HÄNDER OM VI GLÖMMER STÄNGA AV PUMPARNA NÄR VI BADAT? 

Pumparna slås av automatiskt efter 15 minuter.

 

JAG SKA INTE VARA HEMMA PÅ EN MÅNAD, KAN JAG STÄNGA AV BADET? 

Spabadet bör alltid vara vattenfyllt och igång. Cirkulationspumpen gör att vatten cirkulerar, håller inställd temperatur och förhindrar algtillväxt. Om badet inte ska användas under en längre tid kan det ställas om till Sleep Mode. Instruktioner finns i bruksanvisningen. Ta ur nackkuddarna och se till att locket är fastlåst. Innan badet används gör ett vattentest för att kontrollera att bl a pH-värde är korrekt.

 

VAD HÄNDER OM VÄRMAREN INTE FUNGERAR PÅ VINTERN? 

För säkerställande av att vattnet i spabadet inte fryser om värmaren inte fungerar som den ska finns det en frostvakt. Denna startar alla pumpar så att vattnet inte blir stillastående om vattentemperaturen sjunker under 8 grader. Pumparna går tills vattentemperaturen stigit över 8 grader.

 

VAD GÖR JAG OM DET BLIR STRÖMAVBROTT MITT I KALLA VINTERN? 

Låt locket ligga kvar på spabadet för att förhindra värmeförlust. När strömmen återkommer kontrollera att cirkulationspumpen startar. Om badvattnet gått ner i temperatur kommer värmaren starta upp och värma vattnet till inställd temperatur.