Metal Magic

471.00 kr

Avlägsnar järn, koppar, kalcium och andra metaller från bassängvattnet och från bassängens botten och väggar utan att bassängen måste tömmas. Sänker den totala hårdheten i vattnet.

Försäkra dig först om att pH-värdet är över 7,5.

Dosering, avlägsnande av avlagringar och metalljoner: Dosera 0,2 – 0,5 liter Metal Magic per 10 000 liter poolvatten, jämnt i vattnet med cirkulationspumpen igång. Låt filtret gå i minst 48 timmar. Metaller och kalk fälls ut och fastnar i filtret. Därefter backspolas filtret/sköljs filtret av. Kontrollera och justera pH-värdet till 7,0 – 7,4. Omedelbart efter Metal Magic har doserats kan du bada i vattnet.

Avlägsnande av torra metall- och kalkavlagringar: Metal Magic tar också bort torra metall- och kalkavlagringar. Låt en svamp eller trasa indränkt med Metal Magic ligga på fläcken i minst en timme. Därefter tvättas den lätt bort.

Tips: Metal Magic avlägsnar inte organiska fläckar. Det är lätt att avgöra om en avlagring är metalliska eller organisk. Lägg en svamp eller trasa fuktad med Metal Magic på fläcken i 5-10 minuter. Blir fläcken ljusare är det främst en metallisk avlagring. Blir fläcken gul är det en organisk avlagring som inte tas bort med Metal Magic.

Förvaring: Förvara Delphin Metal Magic oåtkomligt för barn. Förvara alltid kemikalierna i sin originalförpackning samt svalt, mörkt och i ett ventilerat utrymme.Varning: Frätande, används med försiktighet.

Innehåll: 1000ml. 1-Hydroxyethyliden-1,1-diphosphonsyra <50%.

Kategori: