Kalkstabilisator

295.00 kr

Använd Delhpin Spa Kalkstabilisator för att sänka hårtheten i badvattnet.

Om vattnet är för hårt finns risk för kalkutfällningar samt att vattnet i spabadet kan bli grumligt och missfärgat. Kalk och metalljoner förekommer i vanliga fall löst i vattnet, men om vattnet är för hårt kan det leda till avlagringar på väggar och i filtret. Spa Kalkstabilisator sänker vattnets hårdhet och förhindrar på så vis utfällning och avlagringar.

Denna produkt är populär bland de som har eget vatten/brunnsvatten. Då detta vatten oftast är berikat med mineraler och metaller.

Dosering och anvädning:
Spa Kalkstabilisator ska tillsättas direkt efter nypåfyllning av vatten. Starta direkt därefter med den
vanliga vattenskötseln. Vid utbyte av vatten resp. tillsättning av färskt vatten bör man i anslutning även tillsätta Spa Kalkstabilisator. Doseringsmängden beror på vattnets hårdhetsgrad. Den regionala vattenförsörjningen kan lämna information angående detta.

Första dosering:
-180 till 360 ppm (hårdhet): 100ml per 1000ltr vatten.
-360 till 540 ppm (hårdhet): 150ml per 1000ltr vatten.
-Över 540ppm (hårdhet): 200ml per 1000ltr vatten.

Efterdosering:
-180 till 360 ppm (hårdhet): 20ml per 1000ltr vatten.
-360 till 540 ppm (hårdhet): 25ml per 1000ltr vatten.
-Över 540ppm (hårdhet): 30ml per 1000ltr vatten.

Vid kalkutfällning, avlagring eller metalliska missfärgningar av vattnet gäller följande doseringsmängd:
– 120ml per 1000ltr vatten.

Spa Kalkstabilisator kan tillsättas direkt i spabadets vatten.

Kategori: